Wilhelmsen Marine Personnel Novorossiysk

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Wilhelmsen Marine Personnel Novorossiysk Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 16B, Pobedy Str, Novorossiysk, Russia, PO Box 211 353907 Сайт компании / Website: http://wilhelmsen.ru/ E-mail: wmp.novorossiysk@wilhelmsen.com Телефон / Phone: +7 (8617) 641-545 +7 (8617) 64-15-44 +7 (8617) 64-22-69

JSC «Navigator, Ltd.»

Название крюинга / морского агентства / Crewing: JSC «Navigator, Ltd.» Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 353907, Anapskoe shosse str., 15, office 224 Сайт компании / Website: http://en.nav-crew.com/ E-mail: navcrew@mail.ru Телефон / Phone: +7 (8617) 60-10-11

BSM CSC Novorossiysk

Название крюинга / морского агентства / Crewing: BSM CSC Novorossiysk Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: Mira str. 29 Сайт компании / Website: http://bs-shipmanagement.com E-mail: ru-csc-nov-man@bs-shipmanagement.com Телефон / Phone: +7 8617-64-19-94 +7 8617-64-19-01 + 7 8617-61-10-39

Svemir Shipping Services

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Svemir Shipping Services Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: ул. Исаева, 39, Новороссийск Сайт компании / Website: http://www.svemir.de/ E-mail: svmrnovo@mail.ru Телефон / Phone: 78 617 713 566

STMA ltd. Novorossiysk

Название крюинга / морского агентства / Crewing: STMA ltd. Novorossiysk Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 3 Verbovaya street, Novorossiysk, Russia, 353925. Сайт компании / Website: http://stmagroup.ru/ E-mail: crewing@stmagroup.ru Телефон / Phone: +7-8617-30 35 36

STMA ltd. Novorossiysk

Название крюинга / морского агентства / Crewing: STMA ltd. Novorossiysk Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 3 Verbovaya street, Novorossiysk, Russia, 353925. Сайт компании / Website: http://stmagroup.ru/ E-mail: crewing@stmagroup.ru Телефон / Phone: +7-8617-30 35 36

Smit Lamnalco Russia

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Smit Lamnalco Russia Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: Россия, Новороссийск, ул.Мира 23 Сайт компании / Website: http://smitlamnalco.com/ E-mail: info@smitlamnalco.com Телефон / Phone: 78 617 300 630

Sea Star

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Sea Star Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 4 Tolstogo str. office 401 Сайт компании / Website: http://seastar.far.ru E-mail: seastar@marsat-south.ru Телефон / Phone: +7-8617-72-02-00

Palmali crewing

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Palmali crewing Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 4 а, ул. Толстого, г. Новороссийск, Краснодарский край, Россия 353900, Россия Сайт компании / Website: http://www.palcrewing.ru/ E-mail: palcrewing@palmalinovo.ru Телефон / Phone: +7 861 760-57-47

Novoship

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Novoship Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 1 Svobody Str., Novorossiysk, 353900 Russian Federation Сайт компании / Website: www.novoship.ru E-mail: novoship@novoship.ru Телефон / Phone: +7 (8617) 60-16-02

Melius Ltd

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Melius Ltd Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: str Naberezhnaya Admirala Serebryakova 79, of. 44 Сайт компании / Website: E-mail: info@melius.pro Телефон / Phone: +78 617 30 03 42 +7 952 856 29 58

Marine Unity

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Marine Unity Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 353913 Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Героев Десантников, 23 Сайт компании / Website: http://marineunity.com/ E-mail: cv@marineunity.com Телефон / Phone: +7 988 341 0202 +7 989 245 6326

Korvet

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Korvet Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: ул. Толстого, 4, оф. 222 Новороссийск, Краснодарский край Россия 353905 Сайт компании / Website: E-mail: kkorvet@mail.ru Телефон / Phone: +7(8617)719610

Ipotekcentr Co

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Ipotekcentr Co Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: off. 29, 4 Gubernskogo str., Novorossiysk, Krasnodar Region, Russia 353900 Сайт компании / Website: http://ipotekcentr.org/ E-mail: af@ipotekcentr.org Телефон / Phone: 78 617 641 946

General Maritime Crewing

Название крюинга / морского агентства / Crewing: General Maritime Crewing Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: 353900, Россия, Новороссийск, ул. Советов 42, оф. 35 Сайт компании / Website: http://gmcrus.ru/ E-mail: gmcnovorossiysk@gmmport.pt Телефон / Phone: +7-8617-671607

Epsilon Services Novorossiysk

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Epsilon Services Novorossiysk Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: Novorossiysk, Krasnodar Krai, Dzerzhinskogo av/Yuzhnaya str 224/3. Office 5 Сайт компании / Website: epsilonhellas.com E-mail: recruitment@epsilonnovo.ru Телефон / Phone: 7(8617)766140

ELV Shipping

Название крюинга / морского агентства / Crewing: ELV Shipping Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: ул. Губернского 29, Новороссийск Сайт компании / Website: E-mail: ELV@elvshipping.ru Телефон / Phone: 78 617 611 141

Continent

Название крюинга / морского агентства / Crewing: Continent Страна / Country: Россия / Russia Город / City: Новороссийск Адрес / Address: Россия, 353900, г. Новороссийск ул. Мира, дом 29, офис 1 Сайт компании / Website: http://shipjob-continent.ru/ E-mail: shipjob@nross.ru Телефон / Phone: +7 8617 61-10-39